Úvod

Vítejte na stránkách poradenské kanceláře ISO – Chmelík. Pro mnoho firem se pojem „ISO“ stal strašákem, který bude nutit firmu – obrazně řečeno – drbat se levou rukou za pravým uchem a napsat o tom dlouhé litanie dokumentů a záznamů. Už samotný termín „ISO“ pak vnímají jako synonymum přebujelé byrokracie, která za nezanedbatelné peníze firmě přejen překáží namísto aby jí pomohla.

Idea systémů řízení kvality, ochrany životního prostředí a dalších je ale opačná. Zavedení systému řízení podle některé z norem řady ISO může při vhodném nastavení usnadnit vedení Vaší firmy a kromě toho je držení certifikátu podle ISO často i nutností jestliže se chcete ucházet o veřejné zakázky, zakázky u mnoha firem (a jejich řady se stále rozrůstají) nebo pokud pošilháváte po rozšíření svých aktivit do zahraničí. Dobrého poradce poznáte nejlépe právě podle toho, že analyzuje co ve firmě jak děláte a pokud je vůbec potřeba něco měnit, změní jen málo nejnutnějšího. I tyto změny ale dělá po dohodě s Vámi a provede je tak, aby Vám pokud možno pomohly (např. uhlídat něco, co dosud nepovšimnuto utíkalo) nebo alespoň co nejméně překážely. Pokud něco ve firmě děláte jen „kvůli ISO„, je potřeba zpozornět. Nejspíš to vůbec není potřeba dělat (možná až na pár časově nevýznamných výjimek).

Využiji své znalosti abych pro Vás vybudoval systém, který naplní požadavky zvolené normy (norem) aniž by to bolelo (nikdo nemá rád když se musí zdržovat zbytečnou byrokracií). Díky zkušenostem z desítek firem, kam jsem už podobný systém zaváděl, Vám mohu přispět šikovnými nápady jak tyto prostředky nejen investovat, ale získat za ně kromě certifikátu i další přínosy. Systém, který spolu vytvoříme Vás bude včas a přesně informovat o hrozících problémech.

Pokud chcete o souvisejících problémech získat více informací, nebo chcete svůj systém co nejefektivněji využívat, můžete využít i nabídku školení. Dozvíte se o skrytých zákoutích uvažovaných systémů, na co si dát pozor, jaké jsou časté chyby a jak se jim vyhnout, seznámíte se s řadou nástrojů pro analýzu informací a účinné řízení založené na faktech (nikoliv jen dojmech a pocitech), uděláte si sluhu i z takového „protivníka“ jako je statistika.

Firmu ISO – Chmelík najdete v Plzni, Slovanském údolí 45. Postačí nás jen kontaktovat.